Miljövänlig fanerstolpe

Lär känna Ecopole. Ett bra val både för människan och naturen.

Konstruktion


Granstockarna anpassas i längd. Därefter läggs de i blöt i 60 gr varmt vatten. Grovt, svarvas stockarna cylindriska. Därefter börjar processen för utsvarvning av faneren.

Faneren blir 2mm tjock och kapas i bredd och torkas. Fuktkvoten är cirka 7-8 % efter tork. Faneren packas i block och hamnar på pall och plastas och skyddas för transport.

Tillverkning av Ecopole


Varje faner passerar genom två valsar, upp och ner, med ett avstånd på ca. 2 mm. Nu appliceras limmet på båda sidor. Limmet är tvåkomponentslim s.k. MUF. ( Melamin urea Formamelehyd ),  en del lim och en del härdare. Ecopole består av ett innerrör och ett ytterrör. Båda rören består av halvor som då formpressas i ett verktyg. Genom tryck och värme härdar limmet och halvorna får sin form. Varje halva har 11st faner. Genom egenutvecklad teknik sammanfogas halvorna, ytter- och innerrör samt i längd. Sammanfogningen sker nu i en ytterligare press där tryck och värme används. Här får stolpen sin slutliga form.

Vi kan erbjuda allt från 1 m till 15 m i just denna dimension, ytterdiameter 280 mm och godstjocklek 44 mm.

ECOPOLE klassas som minst G i jmf med naturvuxen stolpe.

För tillfället klassas Ecopole enligt den gamla indelningen N-G. Dimensionen är alltid den samma oavsätt klass och längd.

Att arbeta med Ecopole


Ecopole har försökt skapa bra förutsättningar för en god arbetsmiljö. Det finns inga gifter i Ecopole och går lätt att anpassa stolpen i längd.  Att skruva och spika går utmärkt. Men vi rekommenderar att man förborrar för att minimera sprickbildning. Det finns även numera helgängad skruv med förborrningsspets. Det är vad vi anser är rätt val.

Se vidare instruktioner i tabellen för fliken  produkter ”EBR-satser”

Fast ecopole är ett trärör behövs inget distansrör som fungerar som stöd. Dock finns det givetvis en begränsning i kraft vad stolpen skall klara. Dokumenterad max punktlast 1,5 ton/m

Ecopole är märkt 4 m från ände och fungerar som indikator för monteringsdjup.

Montörerna behöver ingen särskild utrustning utan sedvanliga skyddskläder. Vid användning av kedjesåg skall givetvis endast behörig personal nyttja detta. Det går utmärkt att även kapa stolpen manuellt med bågsåg eller liknade.

Klättring


All tidigare upparbetad rutin för klättring är fullt överförbar på Ecopole förutom att arbetsmiljön har förbättrats betydligt. Ecopole har ingen skadlig ytbehandling eller annat som kan utgöra en hälsorisk.

Utkörning och resning


EBR-std är i stor utsträckning överförbar på Ecopole. Ecopole skall hålla under lång tid och vi ger goda garantier. Det förutsätter att man hanterar varorna på ett bra sätt. Ju mer ansvarsfulla vi är desto bättre förutsättningar finns för hållbarhet. Vi har svårt att påverka hantering hos entreprenören, dock kan vi endast ge rekommendationer och anvisningar.

Vid uttransport bör man iaktta försiktighet mot slag eller egensvängning. Ecopole klarar hårda krav på hållfasthet men det förutsätter att stolpen är fri från skador. Se instruktion nedan.

Instruktion utkörning

Logistik och upplag


Vi är glada att kunna säga att Ecopole är bra på många sätt. Att lagra stolparna fritt ute på upplag är inget hinder. Vi ger inga särskilda instruktioner utan ska vara på entreprenörens anvisade plats. Ingen sanering eller övrigt skydd är nödvändigt. Ecopole avger inga miljögifter.

TRANSPORT

Vi väljer bra och erfarna logistikpartners. Det är viktigt att hela kedjan från tillverkning, lager och transport fungerar smärtfritt. Även här ser vi goda möjligheter och bra förutsättningar. Ecopole väger förhållandevis lite, en 12m stolpe väger c:a 220 kg.

Genom god framförhållning och bra planering mellan tillverkning och transport samt lager, kan vi effektivisera och samtransportera i en större utsträckning. Det bidrar till ett bra miljöval och en minskad belastning på våra vägar och natur.

http://www.larsperssons.se