Forskning och utveckling

Ecopoles marknad ställer väldigt höga krav på både hållfasthet och lång livslängd. Livslängden är planerad uppemot 45 år. Vår ambition är att uppfylla kraven trots att Ecopole är relativt ny. Det finns historik som vi tagit del av från flera tidigare försök med att tillverka och leverera fanerstolpar. De tester som man hänvisar till är från 80-talet.

Vi kommer att noggrant analysera och samla in värdefull data kring dessa stolpar. Samtidigt som vi kommer utföra standardiserade beständighetsstudier. De stolpar vi själva studerat visar inga tecken på röta.

Ecopole har utfört flera olika hållfasthetstester, internt och externt. Resultaten från dessa tester visar att vår stolpe klarar stora krafter.

Se Energiforsk rapport.

15_163 Alternativa stolpmaterial_öppen_Energiforskrapport 2015_163

Stolpar som monterats på 80-talet.

2015-04-29 Äldre fanérstolpe.PDF

CIMG6056