Stolpe i skiktlimmad faner

Ett bra val för miljön

Om Ecopole AB


Ecopole AB är ett delägt bolag. Vi har mixat energi och träindustrins verksamheter och skapat en grund för utveckling av nya innovativa miljövänliga produkter. Genom att stötta och utveckla entreprenörsandan har vi skapat en revolutionerande och innovativ skiktlimmad kraft- och telefonstolpe i faner.

Vi har hittat bra förutsättningar att jobba över flera verksamheter och verkligen nyttja kompetens och idérikedom. Vår affärsidé är att inte stanna upp och vara nöjda, utan driva på och se möjligheter.

Varför Ecopole ?


I vårt moderna samhälle ställer vi allt högre krav på hälsa och miljö. Vi vill värna om våra medarbetare och erbjuda en god arbetsmiljö. Det har varit basen i vårt hårda arbete i att utveckla en bra allternativ stolpe mot de nuvarande behandlade stolpar som kan utgöra en hälsorisk. Vi har en del utmaningar kvar och det ger oss möjlighet att tänja på gränserna.

Följ vårt arbete och se lite vad kunderna tycker.

https://www.jonkopingenergi.se/servicemeny/om-oss/nyheter/limtrastolparna-ger-manga-vinster

http://www.gislavedenergi.se/1.0.1.0/37/1/?item=art_art-s1%2F170

Övergripande beskrivning av ECOPOLE


Ecopole är tillverkad utifrån svarvat 2 mm fane´r. Varje fane´r limmas och placeras i skikt. Totalt 22 st faner bildar tjockleken 44 mm. Stolpen blir till formen av ett trärör. Ytterdiameter är 280 mm och är samma längs hela stolpen. Vid leverans förses stolpen med topp och botten i återvunnen plast. Inuti röret finns ventilerat hinder monterat på jämt avstånd.

Hinder inuti löpande intervall

Att hantera eller arbeta med Ecopole kräver ingen skyddsutrustning eller andra speciella krav. Ecopole har inga miljögifter som skadar vår natur eller på de som skall utföra arbete med stolpen. Genom hela processen från stock till färdig stolpe är det totala miljöbelastningen låg.

IMG_0265

Varumärken