Ålands Elandelslag väljer Ecopole!

Ålands Elandelslag är klar med linjen Gregersö. Ecopole är glada att vi fick vara med i detta projekt. Ett bra val för miljön.

cof

cof

sdr

dig

Biocidbehandlade varor Är du ansvarig för import, tillverkning eller försäljning av en vara som är behandlad med en biocidprodukt? Här kan du läsa om de EU-regler som gäller för biocidbehandlade varor.

Ecopole är helt utan biocidbehandling. En bra fördel tycker vi. Läs vad det innebär att ha en produkt behandlad med biocid.

 

http://www.kemi.se/hitta-direkt/bekampningsmedel/biocidbehandlade-varor

SEMESTER

Vi önskar alla en skön semester och vi ser framemot hösten med nya projekt.

Vi har lite begränsade möjligheter att besvara mail och telefon under veckorna 27-31. Vi hoppas Ni har överseende med detta.

TREVLIG SOMMAR

Elfack. Tack alla som besökte oss.

Vi hade en mycket bra och lyckosam mässa och vi vill tacka alla som visade stort intresse för vår biocidfria fanerstolpe.

 

Forum för Giftfri miljö 2016 Innovation och forskning med koll på kemikalierna

Kemikaliefrågan är avgörande för att vi i framtiden ska kunna nå ett hållbart samhälle. Forum för Giftfri miljö handlar i år om vad samhället, företagen och forskarna behöver göra för att vi ska nå ett cirkulärt, fossilfritt och giftfritt samhälle. Hur kan vi säkerställa att nya lösningar och innovationer löser flera miljöproblem samtidigt och inte skapar nya?https://www.kemi.se/files/2071968ec7454bfdba24a7a5bb16cbe1/preliminartprogram-forum-for-giftfri-miljo-2016.pdf

Ecopole AB finns bland de företag som jobbar intensivt för att uppnå en giftfri arbetsmiljö och minimera användandet av biocider i vår natur. Genom att bruka våra produkter och stötta utvecklingen, så hjälps vi åt att uppnå ett hållbart och giftfritt samhälle.img_6270 img_6273

SOMMAR

Ni är varmt välkomna att lägga order under sommaren. Tyvärr finns det begränsad möjlighet till leveranser under vecka 28-31

Se till att vara ute i god tid för bästa planering.

Vi på ECOPOLE önskar en trevlig sommar.

Ecopole bland de bästa alternativen på sikt!

Christer Gruber delar sitt reportage om fortsatt beslut om att använda kreosotprodukter.

http://www.svenskenergi.se/Min-sida/Medlems-nyheter/Fem-ars-ytterligare-respit-for-kreosot-i-elstolpar/

 

Vi på Ecopole kämpar vidare och glädjer oss att Svensk Energi ser vår Fanerstolpe som de bästa ersättarna på sikt.

Ecopole anser att risken är stor när man utsätts för den skadliga UV-strålningen och andra cancerogena ämnen som finns i kreosot. Vi hoppas flera följer med att utvärdera våra stolpar och hjälper till att fasa ut det gamla och in med det nya.

En fin avslutning på vår turnè med Onninen

Vi på Ecopole AB är mycket glada och nöjda över vårt deltagande i Onninen mässan. Vi hoppas alla Ni som besökte oss i Skellefteå och Sundsvall finner det intressant med ett nytt material för stolpar. Det är en viktig framtidsfråga.

Vi önskar att Ni väljer Ecopole, för Er arbetsmiljö och för framtiden.

Tack all personal på Onninen och mässbyggare som gjort detta till en fantastisk god mötesplats på resan genom Sverige.

Rickard Mårtensson

Stockholm och Örebro

Stort tack Ni som besökte oss på mässan i Stockholm och Örebro. Kul att så många är intresserade av ett nytt spännande material till stolpar.

Nästa vecka är vi i Skellefteå och Sundsvall.

Mycket varmt välkomna!!

 

ECOPOLE AB