Inlägg av rickard.martensson@ecopole.nu

Vattenfall väljer Ecopole AB

Ett ramavtal med Vattenfall Eldistribution AB har upprättats. Vi glädjer oss att Vattenfall valt Ecopole som en allternativ stolpe för känsliga områden. Under en lång process och tuffa krav lyckades vi komma i mål med ett avtal. Ecopole AB ser framemot ett gott samarbete.  

Beständighet

Ecopole AB har satt stolpar för att utreda beständighet och besiktningsrutin. Ecopole har flera olika historiska exemplar av fanerstolpar. Samtliga har klarat sig väldigt bra. Vi vill samtidigt se med egna tester och nya erfarenheter på hur livslängden kan beräknas på ett vetenskapligt sätt. I Borås finns nu stolpar som skall löpande undersökas av experter.   […]

Ecopole AB ingår i en omfattande hållfasthetsstudie

Energiforsk har valt att prova Ecopoles stolpar i en omfattande hållfasthetsstudie. Syftet är att få en bild av vad alternativa stolpar står mot den nuvarande naturvuxna (kreosot)-stolpen. Vidare är det viktigt att upprätta tydliga riktlinjer för hur stolpar i framtiden skall testas och vilka laster som är dimensionerande. Ecopole AB resultat kan ses nedan. Ecopole […]