Forum för Giftfri miljö 2016 Innovation och forskning med koll på kemikalierna

Kemikaliefrågan är avgörande för att vi i framtiden ska kunna nå ett hållbart samhälle. Forum för Giftfri miljö handlar i år om vad samhället, företagen och forskarna behöver göra för att vi ska nå ett cirkulärt, fossilfritt och giftfritt samhälle. Hur kan vi säkerställa att nya lösningar och innovationer löser flera miljöproblem samtidigt och inte skapar nya?https://www.kemi.se/files/2071968ec7454bfdba24a7a5bb16cbe1/preliminartprogram-forum-for-giftfri-miljo-2016.pdf

Ecopole AB finns bland de företag som jobbar intensivt för att uppnå en giftfri arbetsmiljö och minimera användandet av biocider i vår natur. Genom att bruka våra produkter och stötta utvecklingen, så hjälps vi åt att uppnå ett hållbart och giftfritt samhälle.img_6270 img_6273