Ecopole bland de bästa alternativen på sikt!

Christer Gruber delar sitt reportage om fortsatt beslut om att använda kreosotprodukter.

http://www.svenskenergi.se/Min-sida/Medlems-nyheter/Fem-ars-ytterligare-respit-for-kreosot-i-elstolpar/

 

Vi på Ecopole kämpar vidare och glädjer oss att Svensk Energi ser vår Fanerstolpe som de bästa ersättarna på sikt.

Ecopole anser att risken är stor när man utsätts för den skadliga UV-strålningen och andra cancerogena ämnen som finns i kreosot. Vi hoppas flera följer med att utvärdera våra stolpar och hjälper till att fasa ut det gamla och in med det nya.