Ecopole AB ingår i en omfattande hållfasthetsstudie

Energiforsk har valt att prova Ecopoles stolpar i en omfattande hållfasthetsstudie. Syftet är att få en bild av vad alternativa stolpar står mot den nuvarande naturvuxna (kreosot)-stolpen. Vidare är det viktigt att upprätta tydliga riktlinjer för hur stolpar i framtiden skall testas och vilka laster som är dimensionerande.

Ecopole AB resultat kan ses nedan. Ecopole klarar kraven för G.

15_163 Alternativa stolpmaterial_öppen_Energiforskrapport 2015_163