Vi har mixat energi- och träindustrins verksamheter och skapat en grund för nya innovativa miljövänliga produkter.

En miljövänlig stolpe för kraft- och teleledningar

Utforska Ecopole

 En miljövänlig fanerstolpe, ett bra val både för människan och naturen.

Produkter

I Ecopoles sortiment hittar du fanerstolpar och anpassade tillbehör.

Bilder / Filmer

Se ett urval bilder och filmer av Ecopoles produkter och tillbehör.

Stolparna från Ecopole AB


Ecopole har under utvecklingen anpassat produkten så all hantering hos kund kan ske på ett traditionellt sätt. Befintliga tillbehör och utrustning kommer att kunna nyttjas näst intill fullt ut.

Se separat flik ”produkter”för mer info om anpassningar.

Under beredning och planering bör arbetet underlättas då Ecopole är miljövänlig. Ecopole är bra anpassad för att val i känsliga områden som exempelvis naturreservat, vattentäkter, tätbebyggt område. Flera elnätsägare har i sin policy infört tydliga riktlinjer vad och hur man väljer material för byggnationen i just dessa områden.